213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5280

K. 2011/20050

T. 16.9.2011

yargıtay 2• SAHTE BELGE KULLANMAK ( Yüksek Bedelli Fatura Bedellerinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Satıcının Hesabına Girdiğini Gösteren Geçerli Hiçbir Belge İbraz Edilmediğinin Gözetileceği )

• DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Aslı Sanığa Gönderilmesine Karşın Sanığın Kaybettiğini Bildirdiği Suça Konu 4 Adet Fatura Aslı Yerine Faturaların Silik ve Okunaksız Faks Suretlerinin İbraz Ettiği – Suçun Oluşacağı )

• FATURALARIN SİLİK VE OKUNAKSIZ FAKS SURETLERİNİN İBRAZ EDİLMESİ ( Defter ve Belgelerin Gizlenmesi Suçunun Oluşacağı )

213/m.359

ÖZET : Sanığın sahte faturayı defterlerine kaydederek yüklenen sahte fatura kullanma ve dört adet fatura aslını ibraz etmemek suretiyle de defter ve belge gizlemek suçlarını işlediğinden bahisle açılan kamu davasında; yüksek bedelli fatura bedellerinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan satıcının hesabına girdiğini gösteren geçerli hiçbir belge ibraz edilmediği de dikkate alınarak, sahte belge kullanmak suçu yönünden sonucuna göre sanığın hukuki durumu tayin edilmelidir.

Dosya içerisinde bulunan ve sanık ile birlikte vergi denetmenince düzenlenen tutanağa göre aslı sanığa gönderilmesine karşın kaybettiğini bildirdiği suça konu dört adet fatura aslı yerine faturaların silik ve okunaksız faks suretlerinin ibraz edilmesi karşısında, vergi denetiminin olanaksız kılınması sebebiyle yüklenen defter ve belge gizlemek suçunun bütün unsurları itibariyle oluştuğu kabul edilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın, 2003 takvim yılında … Gıda ve Temizlik, Sanayii Ticaret Limited Şirketinden aldığı on adet sahte faturayı defterlerine kaydederek yüklenen sahte fatura kullanma ve dört adet fatura aslını ibraz etmemek suretiyle de defter ve belge gizlemek suçlarını işlediğinden bahisle açılan kamu davasında; sanığın suça konu faturalardaki malların faturaları düzenleyen firmaca teslim edildiğini belirterek malların şevkine ilişkin belgesi bulunmadığını savunması, suça konu fatura bedellerinin bir kısmını senet, bir kısmını da müşteri çeklerini vermek suretiyle ödediğini belirtmesine karşın, bu belgelerin aslı veya onaylı örneklerini sunamaması, sanık hakkındaki vergi inceleme raporunda kaydi envanter uygulaması yapılmadığının tespit edildiğinin bildirilmesi, sahte fatura düzenlediği iddia olunan ve dosyada mevcut 27.6.2008 gün ve VDENR-2008/…2/9 Sayılı Vergi Tekniği Raporuna göre işçi çalıştırmayıp, yetkilileri bildirdikleri adreslerinde bulunmayan ve sürekli olarak yapılan yoklamalara rağmen iş yeri adresi kapalı olan alış faturalarına kıyasla % 1222 gibi bir oranla kar ettiğine dair belgeler sunan, yöneticileri hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan vergi incelemesi yapılan bu ve benzeri sebeplerle gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayalı ticari faaliyetleri olmadığı, düzenledikleri faturaların tamamının mal teslimi olmadan komisyon karşılığı düzenlenmiş faturalar olduğu bildirilen … Gıda ve Temizlik, Sanayii Ticaret Limited Şirketinin suç tarihindeki yetkilisi A. O. Ö. hakkındaki suç duyurusunun akıbeti araştırılarak, hakkında dava açıldığının tespiti halinde dava dosyaları celp ile incelenerek özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, yüksek bedelli fatura bedellerinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan satıcının hesabına girdiğini gösteren geçerli hiçbir belge ibraz edilmediği de dikkate alınarak, toplanan deliller bütün halinde değerlendirilip, sahte belge kullanmak suçu yönünden sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden bilirkişinin yetersiz tespitlerine itibarla hüküm kurulması ve defter ve belgeleri muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek sorumluluğunu sanığa ait olup, dosya içerisinde bulunan ve sanık ile birlikte vergi denetmenince düzenlenen tutanağa göre aslı sanığa gönderilmesine karşın kaybettiğini bildirdiği suça konu dört adet fatura aslı yerine faturaların silik ve okunaksız faks suretlerinin ibraz edilmesi karşısında, vergi denetiminin olanaksız kılınması sebebiyle yüklenen defter ve belge gizlemek suçunun bütün unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, isabetsiz gerekçelerle beraate hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: