213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1228

K. 2011/1832

T. 5.4.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGE SAKLAMAK ( Sanığın Çalıştırmış Olduğu Ücretlilere Ait Özel Gider İndirimi Belgelerinin Konulduğu Vergi İade Zarfını Tebligata Rağmen İbraz Etmediği – Mütalaa Ekindeki Rapor Dışında Hakkında İnceleme Raporu Bulunmadığı/Somut Bir Zararın Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği )

• ÖZEL İNDİRİM BELGELERİNİN KONULDUĞU VERGİ İADE ZARFI ( Sanığın Vergi İade Zarfını Tebligata Rağmen İbraz Etmediği – Mütalaa Ekindeki Rapor Dışında Hakkında İnceleme Raporu Bulunmadığı/Somut Bir Zararın Oluşup Oluşmadığının Tespiti Gereği )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Çalıştırmış Olduğu Ücretlilere Ait Özel Gider İndirimi Belgelerinin Konulduğu Vergi İade Zarfını Tebligata Rağmen İbraz Etmediği – Mütalaa Ekindeki Rapor Dışında Hakkında İnceleme Raporu Bulunmadığı/Somut Bir Zararın Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği )

213/m.359

ÖZET : Defter ve belgeleri gizlemek suçunda, çalıştırmış olduğu ücretlilere ait özel gider indirimi belgelerinin konulduğu vergi iade zarfını tebligata rağmen ibraz etmediğinin belirtilmesine, mütalaa ekinde anılan rapor dışında düzenlenmiş bir vergi inceleme raporunun bulunmadığının ve sanığın sabıkasız olduğunun anlaşılmasına göre; sanığın fiilinden dolayı somut bir zararın oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa kaçakçılık suçu raporunda belirtilen fiilinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırıp irdelenmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Defter ve belgeleri gizlediği iddia ve kabul olunan sanık hakkında düzenlenen mütalaa ekinde mevcut 27.8.2005 gün ve 80429 Sayılı vergi suçu raporunda mükellefin 2002/1-12.dönemine ait çalıştırmış olduğu ücretlilere ait özel gider indirimi belgelerinin konulduğu vergi iade zarfını tebligata rağmen ibraz etmediğinin belirtilmesine,mütalaa ekinde anılan rapor dışında düzenlenmiş bir vergi inceleme raporunun bulunmadığının ve dosya arasında mevcut sanığın adli sicil kaydından sabıkasız olduğunun anlaşılmasına göre; sanığın fiilinden dolayı somut bir zararın oluşup oluşmadığı,oluşmuşsa kaçakçılık suçu raporunda belirtilen fiilinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırıp irdelenmeden eksik soruşturma ve yetersiz gerekçe ile zararın giderilmediğinden bahisle hükümün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 5.4.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: