SATILAN ARAÇTA KİLOMETRE İLE OYNAMASATILAN ARAÇTA KİLOMETRE İLE OYNAMA

Daire:15

Tarih:2013

Esas No:2011/24601

Karar No:2013/8497

Kaynak:

İlgili Maddeler:157

İlgili Kavramlar:SATILAN ARAÇTA KİLOMETRE İLE OYNAMA

 

T.C.

YARGITAY

15. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

yargıtay 2Esas No : 2011/24601

Karar No : 2013/8497

Tebliğname No : 11 – 2009/120908

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Ankara(Kapatılan) 27. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 30/12/2008

NUMARASI : 2008/591 (E) ve 2008/1377 (K)

SANIK : Ozan ÖZ

SUÇ : Dolandırıcılık

HÜKÜM : Beraat

TEMYİZ EDEN : Katılan

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Araba alım satım işi yapan sanığın, katılana 2004 model Ford Fiesta marka aracı satarken aracın 87.000 kilometrede olduğunu söylediği ve göstergesinde oynama yaparak gerçek kilometresini gizlediği, ancak katılanın sonradan arıza yapan aracı servise götürdüğünde aracın gerçekte 150.000 kilometrede olduğunun anlaşıldığı ve böylece sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan somut olayda; eylemin hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu anlaşıldığından unsurları itibariyle oluşmayan dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan

H. EROL

Üye

M. AYDOĞDU

Üye

M. ERDOĞAN

Üye

K. ALTINIŞIK

Üye

H. O. KAYA

 

 

Kararına Uygundur.

Yazı İşl.Müd.Y.

TÇ/d T.C. YARGITAY 15. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2011/24601 Karar No : 2013/8497 Tebliğname No : 11 – 2009/120908 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Ankara(Kapatılan) 27. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 30/12/2008 NUMARASI : 2008/591 (E) ve 2008/1377 (K) SANIK : Ozan ÖZ SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat TEMYİZ EDEN : Katılan TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Araba alım satım işi yapan sanığın, katılana 2004 model Ford Fiesta marka aracı satarken aracın 87.000 kilometrede olduğunu söylediği ve göstergesinde oynama yaparak gerçek kilometresini gizlediği, ancak katılanın sonradan arıza yapan aracı servise götürdüğünde aracın gerçekte 150.000 kilometrede olduğunun anlaşıldığı ve böylece sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan somut olayda; eylemin hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu anlaşıldığından unsurları itibariyle oluşmayan dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan H. EROL Üye M. AYDOĞDU Üye M. ERDOĞAN Üye K. ALTINIŞIK Üye H. O. KAYA Kararına Uygundur. Yazı İşl.Müd.Y. TÇ/d

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: