Sahte tebligat

Daire:11

Tarih:2013

Esas No:2012/1218

Karar No:2013/8246

Kaynak:uyap

İlgili Maddeler:TCK 204, 257

İlgili Kavramlar:sahte tebligat

T.C.

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

Esas No : 2012/1218

Karar No : 2013/8246

Tebliğname No : 11 – 2009/265747

 

yargıtay 2Posta dağıtıcısı olan sanığın, katılana yapması gereken tebligatı cami imamına yaptığı halde, bizzat tebliğ edildi şerhi verip, katılanı tanıyan imama teslim etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasından ibaret olayda; sanığın sahtecilik suç kastı ile hareket etmediği, usulsüz tebligat yapmasının TCK.nun 257. maddesindeki görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, katılanın usulsüz tebligattan haberdar olup, tebligata konu mahkeme kararını süresi içerisinde temyiz etmiş olması nedeniyle mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunmadığından, bu suçun da unsurlarının oluşmadığına ilişkin kabulde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır.

T.C.

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

Esas No : 2011/5754

Karar No : 2013/3537

Tebliğname No : 11 – 2009/113382

 

1-Belgede sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinç ve iradesi olup, posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/507 esas sayılı dosyasından, aynı adres bilgilerini taşıyan ve aynı soyadlı kişiler adına çıkarılmış suça konu tebligatları, adlarına tebligat çıkarılan şahısları araştırıp tebliğ etmek yerine bizzat tebliğ edildi şerhi verip muhatapları tanıyan mahalle bakkalına teslim etmek eyleminde, tebligat muhataplarına zarar vermek bilinç ve iradesi ile hareket etmediği anlaşıldığından sanığın sahte belge düzenleme kastının bulunmadığının kabulü gerektiği ve sübut bulan eyleminin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgı sonucu sahtecilik suçundan mahkûmiyetine hükmolunması,

 

T.C.

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

Esas No : 2011/13569

Karar No : 2013/8257

Tebliğname No : 11 – 2009/231526

Suça konu tebligatta şikayetçiye ait imzanın sanık tarafından atıldığına ilişkin delil bulunmaması karşısında, aksi sabit olmayan savunmaya göre, posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesince şikayetçi adına çıkarılan tebliğ evrakını, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince gerekli araştırmayı yapmadan kendisini şikayetçi gibi tanıtan bir başka şahsa tebliğ etmekten ibaret eyleminin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

T.C.

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

Esas No : 2012/7

Karar No : 2013/9944

Tebliğname No : 11 – 2009/223816

 

Belgede sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinç ve iradesi olup, posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, suça konu tebligatları, adlarına tebligat çıkarılan şahısları araştırıp tebliğ etmek yerine bizzat tebliğ edildi şerhi verip muhatapların yakınlarına teslim etmek şeklindeki eylemlerinde, sanığın sahte belge düzenleme kastının bulunmadığının kabulü gerektiği, ancak sübut bulan eylemlerinin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgı sonucu sahtecilik suçundan mahkumiyetine hükmolunması,

 

T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2012/1218 Karar No : 2013/8246 Tebliğname No : 11 – 2009/265747 Posta dağıtıcısı olan sanığın, katılana yapması gereken tebligatı cami imamına yaptığı halde, bizzat tebliğ edildi şerhi verip, katılanı tanıyan imama teslim etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasından ibaret olayda; sanığın sahtecilik suç kastı ile hareket etmediği, usulsüz tebligat yapmasının TCK.nun 257. maddesindeki görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, katılanın usulsüz tebligattan haberdar olup, tebligata konu mahkeme kararını süresi içerisinde temyiz etmiş olması nedeniyle mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunmadığından, bu suçun da unsurlarının oluşmadığına ilişkin kabulde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır. T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2011/5754 Karar No : 2013/3537 Tebliğname No : 11 – 2009/113382 1-Belgede sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinç ve iradesi olup, posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/507 esas sayılı dosyasından, aynı adres bilgilerini taşıyan ve aynı soyadlı kişiler adına çıkarılmış suça konu tebligatları, adlarına tebligat çıkarılan şahısları araştırıp tebliğ etmek yerine bizzat tebliğ edildi şerhi verip muhatapları tanıyan mahalle bakkalına teslim etmek eyleminde, tebligat muhataplarına zarar vermek bilinç ve iradesi ile hareket etmediği anlaşıldığından sanığın sahte belge düzenleme kastının bulunmadığının kabulü gerektiği ve sübut bulan eyleminin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgı sonucu sahtecilik suçundan mahkûmiyetine hükmolunması, T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2011/13569 Karar No : 2013/8257 Tebliğname No : 11 – 2009/231526 Suça konu tebligatta şikayetçiye ait imzanın sanık tarafından atıldığına ilişkin delil bulunmaması karşısında, aksi sabit olmayan savunmaya göre, posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesince şikayetçi adına çıkarılan tebliğ evrakını, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince gerekli araştırmayı yapmadan kendisini şikayetçi gibi tanıtan bir başka şahsa tebliğ etmekten ibaret eyleminin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, T.C. YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No : 2012/7 Karar No : 2013/9944 Tebliğname No : 11 – 2009/223816 Belgede sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinç ve iradesi olup, posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, suça konu tebligatları, adlarına tebligat çıkarılan şahısları araştırıp tebliğ etmek yerine bizzat tebliğ edildi şerhi verip muhatapların yakınlarına teslim etmek şeklindeki eylemlerinde, sanığın sahte belge düzenleme kastının bulunmadığının kabulü gerektiği, ancak sübut bulan eylemlerinin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgı sonucu sahtecilik suçundan mahkumiyetine hükmolunması,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: