İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları

Daire:8

Tarih:2012

Esas No:2012/27545

Karar No:2013/26164

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:CMK 22

İlgili Kavramlar:İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları

T.C.

YARGITAY

8. Ceza Dairesi

 

yargıtay 2TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No : 2012/27545

Karar No : 2013/26164

Tebliğname No : 8 – 2011/350606

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : Urla Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 07/06/2011

NUMARASI : 2011/6 (E) ve 2011/540 (K)

SANIK : Nebi POLAT

SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme

HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere

TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii

 

Gereği görüşülüp düşünüldü:

 

İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 46. maddesi hükmünde; karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarının öngörülmüş olması, 5271 sayılı CMK.nun 22. maddesinde de mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 1412 sayılı CMUK.nun 308/1. madde ve fıkrasına aykırı davranılması,

 

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 04.11.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Üye Üye Üye Üye

S.Bakıcı N.Üçkardeşler N.Duranoğlu H.Metiner H.Baysoy T.C. YARGITAY 8. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/27545 Karar No : 2013/26164 Tebliğname No : 8 – 2011/350606 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Urla Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 07/06/2011 NUMARASI : 2011/6 (E) ve 2011/540 (K) SANIK : Nebi POLAT SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii Gereği görüşülüp düşünüldü: İddianameyi düzenleyen C.Savcısı ile Asliye Ceza Mahkemesi’nde hüküm veren hakimin karı-koca oldukları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 46. maddesi hükmünde; karı-koca, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamayacaklarının öngörülmüş olması, 5271 sayılı CMK.nun 22. maddesinde de mani bir düzenleme getirilmiş bulunması karşısında, uyulması zorunlu bir usul kuralı olduğu gözetilip davadan çekilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 1412 sayılı CMUK.nun 308/1. madde ve fıkrasına aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 04.11.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye S.Bakıcı N.Üçkardeşler N.Duranoğlu H.Metiner H.Baysoy

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: