213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24587

K. 2013/9487

T. 6.6.2013

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Kamu Davasının Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmemek Suçundan Açıldığı – Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Kamu Davasının Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmemek Suçundan Açıldığı – Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKÜMDE ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmemek Suçundan Açılan Davada Tek Sanık Olduğu – Hükmün Gerekçesinde Sanıklardan Söz Ederek Beraat Kararı Verilemeyeceği )

213/m.359

5271/m.225

ÖZET: Duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fail ve fiilden ibaret olup, iddianameyle kamu davasının kaçakçılık suçu raporuna uygun olarak sanık hakkında “defter ve belgeleri incelemeye ibraz etmemek” suçundan açıldığı gözetilmeden, davanın sahte fatura kullanmak suçundan açıldığından bahisle bu suça dair gerekçe kurarak açılmayan kamu davasından ve tek sanık olduğu halde hükmün gerekçesinde sanıklardan söz ederek beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : 5271 Sayılı C.M.K.nun 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fail ve fiilden ibaret olup, iddianameyle kamu davasının kaçakçılık suçu raporuna uygun olarak sanık hakkında “defter ve belgeleri incelemeye ibraz etmemek” suçundan açıldığı gözetilmeden, davanın sahte fatura kullanmak suçundan açıldığından bahisle bu suça dair gerekçe kurarak açılmayan kamu davasından ve tek sanık olduğu halde hükmün gerekçesinde sanıklardan söz ederek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: