213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6200

K. 2013/3494

T. 4.3.2013

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Hesapların Dairede İncelenmesine İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Belirlenip Belirlenmediğinin İncelemeyi Yapan Vergi Denetmeninden Sorulacağı )

• HESAPLARIN DAİREDE İNCELENMESİ ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Hesapların Dairede İncelenmesine İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Belirlenip Belirlenmediğinin İncelemeyi Yapan Vergi Denetmeninden Sorulması Gerektiği )

• İŞYERİ DIŞINDA DEFTER İNCELEMESİ ( Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet – Hesapların Dairede İncelenmesine İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Belirlenip Belirlenmediğinin İncelemeyi Yapan Vergi Denetmeninden Sorulması Gerektiği )

213/m. 139, 359

ÖZET : Ticari faaliyetine devam ettiği anlaşılan sanığın vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için yapılan tebligatın işyerinde ve bizzat yapılmış olmasına nazaran, hesapların dairede incelenmesine imkan veren 213 sayılı Yasanın 139/2. maddesindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin incelemeyi yapan vergi denetmeninden sorulması, işyeri dışında inceleme yapılmasına ilişkin bir tespiti varsa belgesini dosyaya ibrazının istenmesi, aksi takdirde yapılan tebligatın hukuki geçerliliğinin bulunmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın, 2005 yılına ait defter ve belgelerini tebligata rağmen incelemeye ibraz etmediğinin iddia olunması karşısında; 213 sayılı Yasanın 139. maddesine göre incelemenin işyerinde yapılması gerektiği, ticari faaliyetine devam ettiği anlaşılan sanığın vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için yapılan tebligatın işyerinde ve bizzat yapılmış olmasına nazaran, hesapların dairede incelenmesine imkan veren 213 sayılı Yasanın 139/2. maddesindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin incelemeyi yapan vergi denetmeninden sorulması, işyeri dışında inceleme yapılmasına ilişkin bir tespiti varsa belgesini dosyaya ibrazının istenmesi, aksi takdirde yapılan tebligatın hukuki geçerliliğinin bulunmadığı gözetilmeden, eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 04.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: