213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1924

K. 2013/9240

T. 3.6.2013

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanığın Suçlamaları Kabul Etmediği/Vergi Tekniği Raporunda Bahsedilen Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Dosyasının Akıbetinin Öğrenileceği )

• SAHTE FATURA ( Sanığın Sahte Faturalara Konu Malları Gerçekten Satın ve Teslim Aldığını Savunduğu – Sanığın Suçlamaları Kabul Etmediği/Vergi Tekniği Raporunda Bahsedilen Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Dosyasının Akıbetinin Öğrenileceği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Aynı Takvim Yılı İçerisindeki Farklı Dönemlerde Sahte Fatura Kullandığı – Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

• AYNI TAKVİM YILI İÇERSİNDE FARKLI DÖNEMLERDE SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanığın Aynı Takvim Yılı İçerisindeki Farklı Dönemlerde Sahte Fatura Kullandığı – Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

5237/m.43

213/m.359

ÖZET: Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçunda; sanığın suçlamaları kabul etmeyip faturalara konu malları gerçekten satın ve teslim aldığını savunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti için suça konu faturaları düzenleyen Petrol Ürünleri Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda bahsedilen Cumhuriyet Savcılığının soruşturma dosyasının akıbeti araştırılmalıdır.

Sanığın aynı takvim yılı içerisindeki farklı dönemlerde sahte fatura kullandığının iddia ve kabul olunması karşısında; zincirleme suç hükümleri uygulanmalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında yanlış yazılan suç tarihinin 26.1.2007 tarihi olarak mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

1- ) Sanığın suçlamaları kabul etmeyip faturalara konu malları gerçekten satın ve teslim aldığını savunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti için suça konu faturaları düzenleyen Temeltaş Petrol Ürünleri Şirketi hakkında düzenlenen 14.07.2008 tarihli vergi tekniği raporunda bahsedilen Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığının 2007/5663 Sayılı soruşturma dosyasının akıbeti araştırılıp, şirket yetkilileri hakkında sahte fatura düzenlemek suçundan dava açılmış ise dosyası celp edilip suça konu faturaların sahte olduğunu gösterir delillerin onaylı örnekleri dosya arasına alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun taktir ve tayini gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Kabule göre de;

Sanığın aynı takvim yılı içerisindeki farklı dönemlerde sahte fatura kullandığının iddia ve kabul olunması karşısında; koşulları bulunduğu halde hakkında T.C.K.nun 43/1. maddesindeki zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması.

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: