213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3241

K. 2013/9319

T. 4.6.2013

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK ( Defter ve Belgeleri İsteme Yazısında Mirası Reddetmemiş Mirasçıya İntikal Eden Defterlerin İbrazının İstendiğinin Belirtildiği – Sanığın Savunmasında Kardeşleri Olduğunu Beyan Ettiği/Asıl Mükellefe Ait Veraset İlamının Getirtileceği )

• DEFTER VE BELGE İBRAZI ( Vergi Usul Kanununa Aykırılık/Mirası Reddetmemiş Mirasçıya İntikal Eden Defterlerin İbrazının İstendiğinin Belirtildiği – Sanığın Savunmasında Kardeşleri Olduğunu Beyan Ettiği/Asıl Mükellefe Ait Veraset İlamının Getirtileceği )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter ve Belge İbraz Etmemek Eylemleri Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı – Suçların Birbirinden Bağımsız Olduğunun Gözetileceği )

• BAĞIMSIZ SUÇ ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter ve Belge İbraz Etmemek Eylemleri Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı – Suçların Birbirinden Bağımsız Olduğunun Gözetileceği )

213/m.359

ÖZET : Vergi usul kanununa aykırılık suçunda, vergi inceleme raporuna dayanak oluşturan defter ve belgeleri isteme yazısında mirası reddetmemiş mirasçıya intikal eden defter ve belgelerin ibraz edilmesinin istenildiğinin belirtilmesi, sanığın savunmasında, ölen kardeşinin yasal mirasçılarının kendisiyle birlikte diğer 3 kardeşi olduğunu beyan etmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi amacıyla; öncelikle asıl mükellefe ait veraset ilamı getirtilerek, diğer mirasçıların dinlenilmesinden sonra, defter ve belgelerin sanığa intikal edip etmediği araştırılıp sanığın atılı suçtan sorumluluğunun bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.

Sanık hakkında belirtilen yılda muhteviyatı itibariyle sahte yanıltıcı fatura düzenlemek, defter ve belge ibraz etmemek eylemleri sebebiyle cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı ve mahkemece de sübut bu şekilde kabul edildiği halde, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlemek, defter ve belge ibraz etmemek suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hükmün gerekçe ve hüküm bölümünde uygulama maddesinin 213 Sayılı Kanunun 359/a-2 yerine 259/a-2. fıkrası olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak kabul edildiğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

1- ) Vergi inceleme raporuna dayanak oluşturan defter ve belgeleri isteme yazısında 2006 yılında vefat eden M. U.’ın, mirası reddetmemiş mirasçısı A. U.’a intikal eden 2004, 2005 ve 2006 yılı dahil defter ve belgelerin ibraz edilmesinin istenildiğinin belirtilmesi, sanığın savunmasında, ölen kardeşinin yasal mirasçılarının kendisiyle birlikte diğer 3 kardeşi olduğunu beyan etmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi amacıyla; öncelikle asıl mükellefe ait veraset ilamı getirtilerek, diğer mirasçıların dinlenilmesinden sonra, defter ve belgelerin sanığa intikal edip etmediği araştırılıp sanığın atılı suçtan sorumluluğunun bulunup bulunmadığı belirlenerek toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

2- ) Sanık hakkında 2006 takvim yılında muhteviyatı itibariyle sahte yanıltıcı fatura düzenlemek, defter ve belge ibraz etmemek eylemleri sebebiyle cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı ve mahkemece de sübut bu şekilde kabul edildiği halde, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlemek, defter ve belge ibraz etmemek suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu gözetilmeden tek suçtan hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: