213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3260

K. 2013/9332

T. 4.6.2013

yargıtay 2• SAHTE BELGE KULLANMAK ( Suçuna İştirak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğunun Gözetileceği – Tek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• İŞTİRAK ( Sahte Belge Kullanmak Fiiline İştirak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğunun Gözetileceği – Tek Hüküm Kurulamayacağı )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( İle Sahte Belge Kullanmak Fiiline İştirak Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğu – Tek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• İKİ AYRI SUÇTAN TEK HÜKÜM KURULMASI ( Sahte Belge Kullanmak Fiiline İştirak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğunun Gözetileceği – Tek Hüküm Kurulamayacağı )

5271/m.225

213/m.359

ÖZET : Hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, “sahte fatura düzenlemek” ve “sahte belge kullanmak fiiline iştirak” suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu sanık hakkında mütalaa, vergi suçu ve vergi inceleme raporlarına uygun olarak “sahte fatura düzenlemek ve sahte belge kullanmak fiiline iştirak” suçlarından kamu davası açıldığı halde atılı eylemlerin ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden ve hangi suçtan hüküm kurulduğu da gösterilmeden tek hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5271 Sayılı C.M.K.nun 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, “sahte fatura düzenlemek” ve “sahte belge kullanmak fiiline iştirak” suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımın 28.12.2007 tarih, 2007/13429 soruşturma sayılı iddianamesiyle sanık hakkında mütalaa, vergi suçu ve vergi inceleme raporlarına uygun olarak “sahte fatura düzenlemek ve sahte belge kullanmak fiiline iştirak” suçlarından kamu davası açıldığı halde atılı eylemlerin ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden ve hangi suçtan hüküm kurulduğu da gösterilmeden yazılı şekilde tek hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: