213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/15567

K. 2011/21044

T. 24.10.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Sanığın Defterleri Muhasebecide Olduğunu Belirterek İbraz Etmediği – Suçun Oluşacağı )

• KAÇAKÇILIK ( Sanığın Mükellefiyet Kaydını Sildirdiği/Buna Rağmen KDV Beyan Ettiği – Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği /Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı )

• MÜKELLEFİYET KAYDINI SİLDİREN SANIĞIN KDV BEYAN ETMESİ ( Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği – Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı )

213/m.139, 359

ÖZET : Kaçakçılık suçu raporu’nda açıklandığı üzere mükellefiyet kaydını sildiren sanığın katma değer vergisi beyannamesi vermesi sebebiyle incelenmesi amacıyla istenen defter ve belgeleri ibraz etmediğinden bahisle açılan davada, tebligatın sanığa bizzat tebliğ olunduğu, sanığın Vergi dairesine verdiği dilekçede defter ve belgelerin muhasebecide bulunması sebebiyle ibraz edemeyeceğini beyan etmesi karşısında; atılı suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 23.1.2007 tarihli kaçakçılık suçu raporu’nda açıklandığı üzere 28.06.2003 tarihli itibariyle mükellefiyet kaydını sildiren sanığın 2004/2 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesi vermesi sebebiyle incelenmesi amacıyla istenen 2003 yılı defter ve belgeleri ibraz etmediğinden bahisle açılan davada, tebligatın sanığa 18.4.2005 tarihinde bizzat tebliğ olunduğu, sanığın Vergi dairesine verdiği dilekçede defter ve belgelerin muhasebecide bulunması sebebiyle ibraz edemeyeceğini beyan etmesi karşısında; atılı suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden yasal olmayan, yetersiz gerekçe ile yazıı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 24.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: