213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/13158

K. 2011/22672

T. 2.12.2011

yargıtay 2• DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK ( Sanığın Tutuklu Olduğunu Bildirdiği – Mücbir Sebepler Arasında Sayıldığı/Tebligatın Yapıldığı Tarihten Önce Tutuklanıp Tutuklanmadığı İle ilgili Cumhuriyet Savcılığı’ndan Bilgi Alınacağı )

• TUTUKLULUK ( Defter ve Bilgi İbraz Etmemek Suçunda Tutukluluğun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edildiği – Sanığın Tebligatın Yapıldığı Tarihten Önce Tutuklanıp Tutuklanmadığının Cumhuriyet Savcılığı’na Sorulacağı )

• MÜCBİR SEBEP ( Defter ve Bilgi İbraz Etmemek Suçunda Tutukluluğun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edildiği )

• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Defter ve Bilgi İbraz Etmemek Suçunda Tutukluluğun Mücbir Sebep Olarak Kabul Edildiğinin Gözetileceği )

213/m. 13, 359/a-2

ÖZET : Sanığın soruşturma aşamasında alınan savunmasında tutuklu olduğunu beyan etmesi, tutukluluğun mücbir sebepler arasında sayılması karşısında; defter ve belgelerin ibrazı için tebligatın yapıldığı tarihten önce tutuklanıp tutuklanmadığı ilgili Cumhuriyet Savcılığı ‘ndan sorulup sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında yanlış yazılan suç tarihinin 21.04.2006 tarihi olarak düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- Sanığın 2007 yılında soruşturma aşamasında alınan savunmasında, birbuçuk yıldır uyuşturucu suçundan tutuklu olduğunu beyan etmesi, VUK’nın 13. maddesinde tutukluluğun mücbir sebepler arasında sayılması karşısında; defter ve belgelerin ibrazı için tebligat yapıldığı 06.04.2006 tarihinden önce tutuklanıp tutuklanmadığı ilgili Cumhuriyet Savcılığı’ndan sorularak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesinin gerekmesi,

2- 5237 sayılı TCK’nın 53/3. maddesi uyarınca 1. fıkranın ( c) bendinde yer alan sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ilişkin hak yoksunluğunun şartla salıverilme tarihine, 1. fıkrada yazılı diğer hak yoksunluklarının ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanabileceğinin gözetilmemesi,

3- 08.02.2008 gün ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi gereğince sanık hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” hususunun değerlendirilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi ( BOZULMASINA), 02.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: