213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3089

K. 2012/4621

T. 3.4.2012

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK/KULLANMAK ( Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğu – Her Takvim Yılında İşlenen Bu Suçlardan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması İle Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanıp Fatura Adet ve Tutarları Nazara Alınarak Alt Sınırdan Ayrılarak Temel Cezanın Belirleneceği )

• HER TAKVİM YILINDA İŞLENEN SUÇLAR ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Sahte Fatura Kullanmak Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Olduğu – Ayrı Ayrı Hüküm Kurulup Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanacağı )

• FATURA ADET VE TUTARLARI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Sahte Fatura Kullanmak Suçlarında Fatura Adet ve Tutarları Nazara Alınarak Alt Sınırdan Ayrılarak Temel Cezanın Belirleneceği )

213/m.359

5237/m.43

ÖZET : Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçları oluşturacağı ve her takvim yılında işlenen anılan suçlardan ayrı ayrı hüküm kurulması ile zincirleme suç hükümleri uygulanıp, fatura adet ve tutarları nazara alınarak alt sınırdan ayrılarak temel cezanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yalnızca sahte belge düzenlemek suçundan ceza tayini isabetsizdir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçları oluşturacağı ve her takvim yılında işlenen anılan suçlardan ayrı ayrı hüküm kurulması ile zincirleme suç hükümleri uygulanıp, fatura adet ve tutarları nazara alınarak alt sınırdan ayrılarak temel cezanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde yalnızca sahte belge düzenlemek suçundan ceza tayini isabetsizliği karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, lehe yasa belirlemesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 03.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: