213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/11359

K. 2012/10704

T. 5.6.2012

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Bu Suça Konu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – Bu Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu/Mütalaa Alınması Gerektiği )

• ÖZEL GİDER İNDİRİMİ ( Sanığın Bu Amaçla veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Düzenlemekten İbaret Eyleminin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Mütalaa Alınması Gerektiği )

• SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Fişi Düzenlemesinin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Mütalaa Alınması Gerektiği )

• VERGİ ZİYAI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçuna Konu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu )

• MÜTALAA ALINMASI ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Düzenlemekten İbaret Eyleminin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Dava Şartı Olan Mütalaanın Alınması Gerektiği )

213/m.359/b/1,367

ÖZET : Dava vergi usul kanununa muhalefet suçuna ilişkindir. 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 359/b-1. maddesini değiştiren 4369 sayılı Yasa ile bu suça konu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğmasının suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı dikkate alınarak, bu belgelerin sahte olarak düzenlenmesinin suçun oluşumu için yeterli olduğu gözetilmeli, 367. madde uyarınca mütalaa alınmalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerinde uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

213 sayılı Vergi Usul Yasasının 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1. maddesine göre vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle; sanığın özel gider indirimi veya vergi iadesinde kullanılmak üzere komisyon karşılığı sahte ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemekten ibaret eyleminin Vergi Usul Kanununun 359/b-1. maddesine uyan suçu oluşturduğu ve 213 sayılı Kanunun 367. maddesine göre dava şartı olan mütalaa alınması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: