2004 SAYILI İİK MADDE 366 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

2004 Sayılı İİK Madde 366

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

 

MADDE 366 – (Değişik madde ve başlığı: 5311 – 2.3.2005 / m.27 – Yürürlük m.30) İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılır ve onbeş gün içinde karara bağlanır.

İlgili ister ve ücretini verir veya gönderirse karar özeti en seri vasıtalarla mahalline bildirilir.

Yargıtayın icra ve iflas işlerine bakan hukuk dairesinin kararlarına karşı genel hükümlere göre direnme kararı verilebilir. Direnme kararları, Hukuk Genel Kurulunda acele işlerden sayılır.

Yargıtayın bozma kararı veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma, düzelterek veya yeniden esas hakkında vereceği kararları üzerine icra ve iflas işlerinde 40 ıncı madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır

Posted in Genel. 1 Comment »

One Response to “2004 SAYILI İİK MADDE 366 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI”

  1. Öcal Kent Says:

    Beni 331 364 ve 365 ıllk maddelerinden bana acılan bir dosya var derler 2000 yılından sürücü kursu tarafından bir hukuk bürosu ellerinde bir senet yada bir fatura yoktur adliye böyle bir dosya bile Gözükmüyor acaba bu işin için Nasıl çıkabilirim


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: