2004 SAYILI İİK MADDE 363 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/12-129

K. 2012/256

T. 28.3.2012

• TEMYİZ SÜRESİ ( Şikayet Davası – İcra Hakimliği Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu )

• ŞİKAYET DAVASI ( İcra Hakimliği Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu – Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddine Karar Verileceği )

• İCRA HAKİMLİĞİ KARARI ( Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu – Yasal Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurunun Reddedileceği )

• ON GÜNLÜK TEMYİZ SÜRESİ ( Şikayet Davası – İcra Hakimliği Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün Olduğu )

2004/m.363

ÖZET : Şikayet davasdında; icra Hakimliğinin kararlarına karşı temyiz süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür. Yasal temyiz süresi geçtikten sonra verilmesi sebebiyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki şikayet kanun yolundan dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 9.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 12.3.2010 gün ve 2010/226 E. 2010/263 K.sayılı kararın incelenmesi şikayetçi/borçlu tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 17.3.2011 gün ve 2010/23396 E. 2011/3821K.sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

H.G.K.nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Bilindiği üzere, İcra Hakimliğinin kararlarına karşı temyiz süresi İcra İflas Kanununun 363.maddesi gereğince tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün olup; kararın yüze karşı verilmesi halinde bu süre tefhimden, yoklukta verilmesi halinde ise tebliğ tarihinden itibaren hesaplanacaktır.

Somut olaya gelince:

İstek, şikayete dair olup, İcra Mahkemesince hükme bağlanmıştır.

Yerel Mahkemece şikayetin reddine dair direnme kararı karşı taraf/alacaklı vekilinin yüzüne karşı, şikayetçi/borçlu vekilinin yokluğunda verilmiş olup; şikayetçi/borçlu vekiline karar 23.8.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.

İcra Mahkemesi’nin kararına karşı yasal 10 günlük temyiz süresi tatile rastlamayan 2.9.2011 günü mesai bitiminde sona ermiştir.

Şikayetçi/borçlu vekili ise hükmü 5.9.2011 tarihinde harcını yatırmak suretiyle temyiz etmiş; dilekçesi aynı tarihte havale ve başka mahkemeden gönderilmekle muhabere defterine kaydolunmuştur.

Hal böyle olunca; yasal temyiz süresi geçtikten sonra verilmesi nedeniyle, incelenme olanağı bulunmayan temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, şikayetçi/borçlu vekilinin süresinde verilmeyen temyiz dilekçesinin REDDİNE, 28.3.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: