2004 SAYILI İİK MADDE 358 ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR

2004 Sayılı İİK Madde 358

ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR

MADDE 358 – Üçüncü şahıs icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir.

Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya ziyaını ispat edemiyen üçüncü şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tesbit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince resen tazmin ettirilir.

Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar, icra dairesinin bu baptaki talep ve kararına karşı icra mahkemesine, 16 ncı maddede tayin edilen müddet içinde şikâyette bulunabilirler.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: