Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konut Dokunulmazlığını Bozma

T.C.

YARGITAY

İkinci Ceza Dairesi

E: 2012/28561

K: 2013/19565

T: 11.07.2013

yargıtay 2Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık
Zararın Giderilmesi
İndirim Oranının Belirlenmesi
Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konut Dokunulmazlığını Bozma

Özet: 5237 sayılı Kanun 168/1. maddesinin uygulanması sırasında aynı maddenin ikinci fıkrası gözetilerek indirim oranının 1/2 ‘den fazla belirlenmesi gerekir.

Konut dokunulmazlığını bozma suçunun birden fazla kişi ile birlikte gerçekleşmesi halinde 5237 sayılı TCK’nın 119/1-c maddesi de uygulanmalıdır.

(5237 S. TCK m. 116, 119/1-c, 168/1-2)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkûmiyeti bulunan sanık İlhan hakkında hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinin 6. ve 7. fıkraları uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak,

1- Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan 5237 sayılı Kanun 168/1. maddesinin uygulanması sırasında aynı maddenin ikinci fıkrası da dikkate alındığında indirim oranının 1/2’den fazla olması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanık Gül’ün konut dokunulmazlığını bozma suçunu birden fazla kişi ile birlikte gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK.nın 119/1-c maddesinin uygulanmaması,

Bozmayı gerektirmiş, Sanık İlhan ve Sanık Gül müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 11.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: