2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

2004 Sayılı İİK Madde 357

CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

MADDE 357 – İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: