2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2001/13427

K. 2001/14235

T. 13.11.2001

• YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE UYMAMAK ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )

• GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )

• 442 SAYILI YASA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )

2004/m.126,114,357

442/m.36

765/m.230,526

ÖZET : Köy muhtarı olan sanığın, icra müdürlüğünün taşınmaz satış ilanını yöntemine uygun olarak gerçekleştirmeme eyleminin, İİK. m. 126 /son, 114/2, 357 ve 442. sayılı yasanın 36/1. maddeleri karşısında görevi savsama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle sanık hakkında TCK.nun 526/1. maddesiyle hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; köy muhtarı olan sanığın, icra müdürlüğünün taşınmaz satış ilanını yöntemine uygun olarak gerçekleştirmeme eyleminin, İİK.nunon, 114/2, 357. ve 442. sayılı yasanın 36/1. maddeleri karşısında görevi savsama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle, TCK.nun 526/1. maddesiyle hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık Kasım Y. müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesinden başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken CMUK.nun 326 /son. maddesinin gözetilmesine, 13.11.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: