HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ZAMANAŞIMI

Daire:13 Tarih:2014 Esas No:2012/15784 Karar No:2013/28004 Kaynak:UYAP İlgili Maddeler:CMK 231

yargıtay 2Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 491/ilk ve 268. maddelerinde belirtilen suçlar için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Yasanın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresi ile hakkında 2004/1323 E-2008/274 K. sayılı ve 24.07.2008 tarihli hükümle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 3 yıllık denetim süresi içeren hükmün kesinleşme tarihi olan 12.08.2008 tarihiyle suça sürüklenen çocuk tarafından denetim süresi içinde 30.11.2008 tarihinde işlenen kasıtlı suça ilişkin suç tarihi arasındaki sürede dava zamanaşımının durduğu kabul edilerek, zamanaşımı süresinin durduğu 3 ay 18 günlük sürenin suç tarihi olan 16.10.2004 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması;

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davalarının 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 08.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 491/ilk ve 268. maddelerinde belirtilen suçlar için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Yasanın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresi ile hakkında 2004/1323 E-2008/274 K. sayılı ve 24.07.2008 tarihli hükümle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 3 yıllık denetim süresi içeren hükmün kesinleşme tarihi olan 12.08.2008 tarihiyle suça sürüklenen çocuk tarafından denetim süresi içinde 30.11.2008 tarihinde işlenen kasıtlı suça ilişkin suç tarihi arasındaki sürede dava zamanaşımının durduğu kabul edilerek, zamanaşımı süresinin durduğu 3 ay 18 günlük sürenin suç tarihi olan 16.10.2004 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması; Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davalarının 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 08.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: