Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs

T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi

E:2013/134
K: 2013/4933
T: 10.09.2013

Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs

· Temel Cezanın Belirlenmesi

· Haksız Tahrik Derecesi

yargıtay 2

Özet: Kızkardeşi ile mağdur arasında rızaya dayalı duygusal arkadaşlık bulunduğunu öğrenen suça sürüklenen çocuğun, mahalledeki internet kafede rastladığı mağdurun çıkışım bekleyerek kız kardeşi ile ilgili olarak konuşmak için yanına gittiği ancak, mağdurun küfür etmesi üzerine kuru sıkıdan bozma tabancayla ateş sonucu mağduru, hayati tehlikeye neden olmayacak ancak hayati fonksiyonlara etkisi 3. derecede (orta) olacak şekilde yaraladığı olayda; 5237 sayılı TCK’nın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirilmek suretiyle, alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayin edilmesi ve küfürden ibaret haksız tahrik teşkil eden eylem nedeniyle asgari oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmelidir,

(5237 s. TCK m. 29, 31/3, 35, 82/1-e)

1- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan suça sürüklenen çocuk Fikret hakkında verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na dair karar, 5271 sayılı CMK.nun 231/12. maddesi uyarınca itiraz yoluna tabi olup, temyizi olanaklı olmadığından bu hususta mahallince değerlendirme yapılması mümkün görülmüş ve söz konusu hüküm inceleme dışı bırakılmıştır.
2- Suça sürüklenen çocuk Fikret hakkında çocuk mağdur Feyzi’yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Oluşa ve dosya içeriğine göre; mağdur Feyzi’nin suça sürüklenen çocuk Fikret’in kız kardeşi ile rızaya dayalı duygusal arkadaşlığının bulunduğu, bu durumu öğrenen Fikret’in mağdura kız kardeşini bırakması konusunda ikazda bulunduğu, olay tarihinde de suça sürüklenen çocuğun mağdura mahalledeki internet kafede rastladığı, çıkışını bekleyerek kız kardeşi ile ilgili olarak konuşmak için yanına gittiği ancak, mağdurun küfür etmesi üzerine suça sürüklenen çocuk Fikret’in 6136 sayılı Yasa kapsamında kalan kuru sıkıdan bozma tabanca île mağdura ateşi sonucu, mağdurun sol zygomatik bölgeden giren mermi çekirdeğine bağlı olarak hayati tehlikeye neden olmayacak ancak hayati fonksiyonlara etkisi 3. derecede (orta) olacak şekilde maksillada parçalı sinüs arka duvar ile üst duvar fraktürlerine neden olacak şekilde yaralandığı olayda;
a- 5237 sayılı TCK.nın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirilmek suretiyle, alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayini yerine cezanın 15 yıl olarak belirlenerek eksik ceza tayini,
b- Mağdurun küfürden ibaret haksız tahrik teşkil eden eylemi nedeniyle, 1/4 ile 3/4 oranları arasında cezadan indirim öngören TCK.nın 29. maddesinin uygulanması sırasında asgari oranda indirim yapılması yerine, yazılı şekilde 1/2 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini,
Aleyhe temyiz istemi bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuk Fikret’in suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ve eleştiri nedeni dışında tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçeler ile kısmen kabul kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA), 10.09.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: