Vergi suçu ve ispat külfeti

Suçsuzluk karinesi

Ceza hukukunun temel ilkeleri vergi suçları için de geçerlidir.   Vergi suçlarının 213 sayılı V.U.K’da düzenleniyor olması bu kuralı değiştirmez.

5237 sayılı TCK’nın 5. maddesi  “ Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza Kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” demektedir.

Buna göre TCK’nın genel hükümleri V.U.K’da düzenlenen suçlar için de geçerlidir.

Suçsuzluk karinesi (masumiyet)  T.C. Anayasasını 38/4. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre herkes suçlu olduğu bir mahkeme kararı ile kanıtlanıncaya kadar suçsuz olarak kabul edilir. DEVAMIGörsel

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: