2004 Sayılı İİK madde 352 KARAR

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/1386

 

K. 2012/3120

 

T. 3.4.2012

 

• TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Geçerli Bir İcra Takibi Bulunmaması – Dava ve Cezanın İİK. Md. 354’de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )

 

• GEÇERLİ BİR İCRA TAKİBİ BULUNMAMASI ( Dava ve Cezanın İİK. Md. 354’de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği – Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu )

 

2004/m. 345/a, 352

 

ÖZET : Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanıklar hakkında verilen kararda, İİK’nun 352. maddesine eklenen fıkra uyarınca dava ve cezanın İİK’nun 354. maddesinde yazılı sebeplerden düşeceğinin kararda belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, isabetsizdir.

 

DAVA : Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanıklar Muzaffer Arıcan ve Aytekin Arıcan’ın İİK’nun 337/a maddesi gereğince 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya, Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak; GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

 

KARAR : Ödemiş 2. İcra Müdürlüğünün 2007/3232 esas sayılı takip dosyasında, 27.07.2007 tarihli icra emrinin dayanağı olan Ödemiş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/349 esas ve 2007/278 sayılı kararının, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 21.10.2008 tarih ve 2007/21907 esas, 2008/16312 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmesi nedeniyle, geçerli bir icra takibinin bulunmaması nedeniyle sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerekirken mahkumiyetlerine karar verilmesi,

 

Kabule göre de,

 

30.07.2003 gün ve 25184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4949 sayılı İİK’nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99. maddesi ile İİK’nun 352. maddesine eklenen fıkra uyarınca dava ve cezanın İİK’nun 354. maddesinde yazılı sebeplerden düşeceğinin kararda belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

 

SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 03.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: