2004 Sayılı İİK madde 351 TAHKİKAT

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/7850

 

K. 2011/681

 

T. 7.2.2011

 

• ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Şikayet Dilekçesinde Sanıkların Hangi Eylemleriyle Mal Varlığından Neleri Eksilttiğinin Belirtilmediği – Hakimin Resen Araştırma Zorunluluğu Bulunmadığının Gözetileceği )

 

• HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HALLER ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek/Şikayet Dilekçesinde Sanıkların Hangi Eylemleriyle Mal Varlığından Neleri Eksilttiğinin Belirtilmediği – Resen Araştırılmayacağı/Beraat Kararı Verileceği )

 

2004/m.351

 

ÖZET : Alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mevcudunu eksiltmek suçunda; şikayet dilekçesinde, sanıkların hangi eylemleriyle alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mal varlığından neleri eksilttiği somut olarak belirtilmemiş olup, şikayetçinin dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlı olduğuna ilişkin düzenleme dikkate alındığında, hakimin re’sen araştırma zorunluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle, sanıkların beraatleri yerine, farklı gerekçelerle beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

 

DAVA : Alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanıklar E. H. ve M.’ın ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı’nın onama istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:

 

KARAR : Şikayet dilekçesinde, sanıkların hangi eylemleriyle alacaklısını zarara uğratmak kastiyle mal varlığından neleri eksilttiği somut olarak belirtilmemiş olup, İİK’nın 351. maddesindeki, şikayetçinin dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlı olduğuna ilişkin düzenleme dikkate alındığında, hakimin re’sen araştırma zorunluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle, sanıkların beraatleri yerine, farklı gerekçelerle beraatlerine karar verilmesi isabetsiz ise de,

 

SONUÇ : Sonucu itibariyle doğru olan hükmün istem gibi ( ONANMASINA ), 07.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: