2004 Sayılı İİK madde 349 YARGILAMA USULÜ

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2013/165

K. 2013/1104

T. 19.2.2013

 

• ALACAKLISINI ZARARA SOKMA KASTI ( Savunma Hakkının İhlal Edilemeyeceği – Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılması Gereği/Sanığın Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Mevcunu Eksiltme Suçu )

• MEVCUNU EKSİLTME SUÇU ( Alacaklısını Zarar Sokma Kastı Bulunan/Savunma Hakkının İhlal Edilemeyeceği – Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılması Gereği/Sanığın Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• SAVUNMA HAKKININ İHLAL EDİLEMEMESİ ( Sanığa Usulüne Uygun Davetiye Tebliği Yapılacağı – Yokluğunda Karar Verilemeceği )

2004/m. 349

ÖZET : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanık hakkında verilen kararın teymiz edilmesi ile verilen bozma kararından sonra sanığa usulüne uygun davetiye tebliğ edilmeden, yokluğunda yargılama yapılmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması suretiyle karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanık M. Ş. D.’in İİK’nun 331, TCK’nun 50/a, 52/2. maddeleri gereğince 3.600,00 TL ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının onama istemli tebliğnamesiyle dosyaDaireye gönderilmiş olmakla, incelemeraporuvedosyadakibelgelerokunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Sanık hakkında verilen 5 gün adli para cezasının 100,00 TL idari para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz olmaması nedeni ile bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak; bozma ilamından sonra sanığa İİK’nun 349. maddesinde yazılı açıklamayı içerir şekilde usulüne uygun davetiye tebliğ edilmeden, yokluğunda yargılama yapılmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması suretiyle yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi isabetsiz olup,

SONUÇ : Temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 19.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: