2004 Sayılı İİK madde 347 ŞİKAYET SÜRESİ

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/3478

K. 2012/5434

T. 18.6.2012

 

• TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Müşteki Vekilinin Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Nedeniyle Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )

• ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Müşteki Vekilinin Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Nedeniyle – Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet – Müşteki Vekilinin Her Halde Bir Yıllık Süre Geçtikten Sonra Şikayette Bulunması Nedeniyle Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )

2004/m.337/a,347

ÖZET : Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık hakkında Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ile sanığın ticareti terk ettiğinin bildirilmesi ve müşteki vekilinin, İİK’nun 347. maddesinde düzenlenen her halde bir yıllık süre geçtikten sonra şikayette bulunması nedeniyle şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık A. C.’in İİK’nun 337/a maddesi uyarınca 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya, Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak; Gereği görüşüldü:

KARAR : Denizli Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğünün 11.10.2008 tarih ve 24622 sayılı yazısı ile sanığın 31.12.1997 tarihinde ticareti terk ettiğinin bildirilmesi ve müşteki vekilinin, İİK’nun 347. maddesinde düzenlenen her halde bir yıllık süre geçtikten sonra 30.05.2008 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi isabetsiz olup;

SONUÇ : Temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 18.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: