2004 Sayılı İİK madde 347 ŞİKAYET SÜRESİ

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8301

K. 2012/572

T. 1.2.2012

• ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTİYLE MEVCUDU EKSİLTMEK ( Fiilin İşlendiğini Daha Önce Öğrendiğine Dair Bir Bilginin Bulunmaması Karşısında Yapılan Şikayetin Her Halde Bir Yıllık Süre İçerisinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Şikayet Hakkının Suçun İşlenildiğinin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay Her Halde Fiilin İşlenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği – Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )

• BİR YILLIK ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek – Fiilin İşlendiğini Daha Önce Öğrendiğine Dair Bir Bilginin Bulunmaması Karşısında Yapılan Şikayetin Her Halde Bir Yıllık Süre İçerisinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği )

• ŞİKAYET HAKKI ( Suçun İşlenildiğinin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay Her Halde Fiilin İşlenildiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği – Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )

2004/m.347

ÖZET : İİK’nun 347. maddesinde, şikayet hakkının, suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay, her halde fiilin işlenildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşeceği öngörülmüş olup, somut olayda suça konu taşınmazın satılmasına karşın, müşteki vekilinin icra takip dosyası içeriğine göre fiilin işlendiğini daha önce öğrendiğine dair bir bilginin bulunmaması karşısında yapılan şikayetin her halde bir yıllık süre içerisinde yapıldığının kabulünün gerekmesi nedeniyle yargılamaya devam edilerek toplanacak delil durumuna göre davanın esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanık H. Y. hakkında İİK’nun 347. maddesi gereğince şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde müşteki vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma-düzeltilerek onama-bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak Gereği görüşüldü:

KARAR : 1- İİK’nun 347. maddesinde, şikayet hakkının, suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay, her halde fiilin işlenildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşeceği öngörülmüş olup, somut olayda suça konu taşınmazın 20.09.2005, aracın ise 22.09.2005 tarihinde satılmasına karşın, müşteki vekilinin icra takip dosyası içeriğine göre fiilin işlendiğini daha önce öğrendiğine dair bir bilginin bulunmaması karşısında 18.06.2006 tarihinde yapılan şikayetin her halde bir yıllık süre içerisinde yapıldığının kabulünün gerekmesi nedeniyle yargılamaya devam edilerek toplanacak delil durumuna göre davanın esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden müştekinin şikayet hakkının reddine karar verilmesi,

Kabule göre de; İİK’nun 347. maddesi gereğince müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi yerine şikayetin reddine karar verilmesi,

İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA,

2- İİK’nun 333/a maddesinden dolayı kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde,

SONUÇ : Müşteki vekili 28.08.2006 tarihli şikayet dilekçesinde sanığın İİK’nun 333/a maddesi ile de cezalandırılması isteminde bulunduğu halde, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 01.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: