2004 Sayılı İİK madde 343 30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/11768

K. 2005/1938

T. 3.3.2005

• MAHKEME KARARINA MUHALEFET ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması – Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Üç Aylık Sürenin Her 20 Günde Suyun Kullanımı Engellendiği 6 Gün İçin Yeniden Doğacağı Nazara Alınarak Şikayetin Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği – Mahkeme Kararına Muhalefet )

• SUYUN KULLANIMININ ENGELLENMESİ ( İlamda Her 20 Günde 6 Gün Suyun Kullanım Hakkı Tanınmış Olması/Buna Göre Kullanımın Engellendiği Her 6 Gün İçin Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı – Mahkeme Kararına Muhalefet )

2004/m. 343, 347

ÖZET : Mahkeme kararına muhalefet suçundan yapılan yargılamada müşteki, men kararı ve infazdan sonra suyu kullanım hakkının önlendiğini iddia etmiştir. İlamda her 20 günde 6 gün kullanım hakkı tanınmıştır. Buna göre kullanımın engellendiği her 6 gün için şikayet süresinin yeniden başlayacağı dikkate alınmalıdır.

DAVA : Mahkeme kararına muhalefetten sanık D’nin yapılan yargılaması sonunda; İİK’ nun 347. maddesi uyarınca davanın düşürülmesine dair DAGANŞEHİR İcra Ceza Mahkemesi’nden verilen 26.03.2004 gün ve 2003/24 Esas 2004/62 Karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müştekiler tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan 10.11.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayete konu İcra takibinin dayalı olduğu Doğanşehir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/32 Esas, 2001/121 Karar nolu ilamı; her 20 günde 6 gün kullanım hakkının davacılara, bu süre ile davalıların suya müdahalelerinin menini öngördüğü,

Müşteki şikayet dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarıyla men kararı ve infazdan sonra suyu kullanım hakkının önlendiği şikayetinde bulunduğu,

Üç aylık şikayet süresinin her 20 günde kullanımı engellendiği 6 gün için yeniden doğacağı nazara alınarak şikayetin süresinde olduğunun kabulü ile şikayet hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken şikayetin süresinde olmadığından bahisle “davanın düşürülmesine” karar verilmesi,

Kabule göre de;

Şikayetin süresinde olmadığının kabulü halinde “şikayet hakkının düşürülmesi” yerine yazılı şekilde “davanın düşürülmesine” karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, müşteki vekili temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem BOZULMASINA 03.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: