2004 Sayılı İİK madde 342 İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7543

K. 2011/6

T. 24.1.2011

• TAŞINMAZA ELATMA ( Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Taşınmaza Elatma – Hükmen Teslim Edilen Yere El Atma Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

• HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE EL ATMA ( Genel Hükümler Kapsamında Ceza Gerektirdiğinden Dava İddianame İle İcra Ceza Mahkemesine Açılması Gerektiği )

2004/m.342

5237/m.290

5271/m.223

ÖZET : Sanıklara isnat edilen eylemin oluşması halinde haklarında İİK’nun 342. maddesi yollamasıyla TCK’nun 290/1. maddesinin uygulanması ihtimali nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak soruşturma sonunda davanın iddianame ile icra ceza mahkemesine açılması gerekmektedir.

DAVA : Hükmen teslim edilen taşınmaza el atmak suçundan sanıklar Sezai ve Osman’ın ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş; hüküm, yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı’nın bozma istemli tebliğnamesi ile dosya daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:

KARAR : Sanıklara isnat edilen eylemin oluşması halinde haklarında İİK’nun 342. maddesi yollamasıyla TCK’nun 290/1. maddesinin uygulanması ihtimali nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak soruşturma sonunda davanın iddianame ile icra ceza mahkemesine açılması gerekmektedir.

Somut olayda, sanıklar hakkında şikayet dilekçesiyle icra mahkemesinde dava açıldığı anlaşılmakla, mahkemece CMK’nun 223/8. maddesi uyarınca durma kararı verilerek gereğinin takdir ve ifası için dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği gözetilmeksizin,

SONUÇ : Yargılamaya devamla sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi isabetsiz olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, 24.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: