2004 Sayılı İİK madde 341ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2006/11529

K. 2008/50

T. 21.1.2008

• İHTİYATİ TEDBİR HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMEYE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )

• ÇOCUK TESLİMİ ( Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu – İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet )

• ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet – Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )

• İHTİYATİ TEDBİR ( Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet – Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )

• MAHKEME ARA KARARLARIYLA ALINAN TEDBİRE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )

• ARA KARAR ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )

1086/m.113/A

2004/m.341

ÖZET : Çocuk teslimine ilişkin mahkeme ara kararlarıyla alınan tedbire muhalefet suçlarının HUMK.nun 113/A maddesi kapsamındaki suçu oluşturduğu uygulaması yerleşmiş olmakla birlikte, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 4949 sayılı yasanın 96. maddesi ile İcra İflas Kanunu’nun 341. maddesinde yapılan değişiklik sonucu çocuk teslimi hakkındaki ara kararlarına aykırı davranışın bu madde kapsamında düzenlendiği ve şikayete tabi olduğu dikkate alınarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : HUMK.nun 113/A maddesine muhalefetten sanık Filiz Güneşli hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair SAMSUN 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 15.09.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 17.07.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Çocuk teslimine ilişkin mahkeme ara kararlarıyla alınan tedbire muhalefet suçlarının HUMK.nun 113/A maddesi kapsamındaki suçu oluşturduğu uygulaması yerleşmiş olmakla birlikte, suç tarihinden sonra 30.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4949 sayılı yasanın 96. maddesi ile İcra İflas Kanunu’nun 341. maddesinde yapılan değişiklik sonucu çocuk teslimi hakkındaki ara kararlarına aykırı davranışın bu madde kapsamında düzenlendiği ve şikayete tabi olduğu dikkate alındığında;

Katılan vekili hükümden sonra 19.09.2007 havale tarihli dilekçesi ile sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiş olduğundan, suçun takibi şikayete bağlı olması nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 73. maddesine göre yeniden inceleme yapılarak sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinin gerekmesi,

SONUÇ : Bozmayı icabettirdiğinden hükmün sair yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

One Response to “2004 Sayılı İİK madde 341ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI”

  1. Mehmet bilgiç Says:

    Ben Mehmet bilgiç banka borcundan taahhüt anlaşması imzalandı fakat odemeyi zamnnnda yapmadım bu güne kadar hiç aksaklık olmadı odwmerde.ve ayn anda 5 taahhüt dosyası odemeyi yapmakatyim uç tanesini aksaklık olmadan bitirdim.eksik odeme olan yere 16 gün sure istedim(ayın 30/31 son odeme tarihimdi 15 inde isyerim maastan avans ücreti yatıyor) odemeyi yapayım dedim zorluklar ckartylar ne gibi bir yol izlenmeli teşekkürler


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: