2004 Sayılı İİK madde 340 BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA

2004 Sayılı İİK madde 340

BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA

MADDE 340.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.11) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: