2004 Sayılı İİK madde 337 YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK Madde 337

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

MADDE 337.- (Değişik madde ve başlığı: 5358 – 31.5.2005 / m.7)

(…) (Madde 337 nin 1. fıkrası, Anayasa Mahkemesi’nin 16.4.2008 tarih ve 26849 sayılı R.G.’de yayımlanan, 28.2.2008 T., 2006/71 E. ve 2008/69 K. sayılı Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)

162, 209 ve 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet edenler hakkında da iflas idaresinin vereceği müzekkere üzerine, aynı ceza verilir. Bu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, verilen ceza düşer.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: