2004 Sayılı İİK madde 336 MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

2004 Sayılı İİK Madde 336

MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

MADDE 336.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.6) Müflisin mallarını ellerinde bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü şahıslar, iflasın açıldığına dair ilana muttali oldukları tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir mazeret olmaksızın o malları iflas idaresi emrine vermezler veya borçlarını bildirmezlerse, doksan güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Posted in Genel. Tags: , . 1 Comment »

One Response to “2004 Sayılı İİK madde 336 MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR”

  1. Özlem Atalay Says:

    Merhaba Rahmi Bey,

    İşbu maddede muttali olunan tarihten itibaren deniyor. İlanın sicil gazetesinde yayınlanmış olması, o kişinin de yayınlandığı gün öğrenmiş olma yükümlülüğünü doğurur mu, yoksa fiili öğrenme tarihi mi baz alınacak? Ki bu kötüniyete sebebiyet verir ve hükmün varlığını anlamsız hale getirir diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

    Saygılarımla,

    Özlem Atalay.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: