2004 Sayılı İİK madde 334 KONKORDATODA VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN YA DA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAYAN BORÇLUNUN CEZASI:

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/9168

K. 2010/420

T. 1.2.2010

• NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( İcra Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olup Ödenmemesi Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )

• ADİ ALACAK ( Nafaka Borcunu Ödememek – İcra Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olup Ödenmemesi Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )

• NAFAKA ALACAĞI ( İcra Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihe Dek Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Hükmünde Olup Ödenmemesi Nafaka Borcunu Ödememe Eylemini Oluşturmayacağı )

2004/m.334/A

ÖZET : Yapılan takipte, borçluya tebliğ edilen icra emrinde birikmiş nafaka alacağının ödenmesi istenmekte olup aylık nafaka alacağının tahsili yönünde bir talep bulunmaması karşısında icra emrinin tebliğ edildiği tarihe dek birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olup ödenmemesi nafaka borcunu ödememe eylemini oluşturmayacağından sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Nafaka borcunu ödememek eyleminden borçlunun yargılaması sonucunda beraatına dair Kadıköy 1. İcra Mahkemesinin 3.3.2009 tarihli ve 2008/2063 esas 2009/155 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına adı geçenin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 334. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin, Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.04.2009 tarihli ve 2009/329 müteferrik sayılı kararını kapsayan dosya incelendi:

Tebliğname ile; Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 29.06.2009 tarihli ve 2009/4392-4761 sayılı ilamında da belirtildiği üzere birikmiş nafaka alacağının adi alacak hükmünde olması ve bu nitelikteki bir borcun nafaka alacağını ödememe suçunu oluşturmayacağının anlaşılması karşısında itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemekle anılan kararın 5271 sayılı CMK’nun 309 maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2009 gün ve 60376 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 20.11.2009 gün ve K.Y.B 2009/248722 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla Gereği Görüşüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre borçlu hakkında Kadıköy 1. İcra Müdürlüğünün 2008/17441 esas sayılı dosyası ile yapılan takipte, borçluya tebliğ edilen icra emrinde birikmiş nafaka alacağının ödenmesi istenmekte olup aylık nafaka alacağının tahsili yönünde bir talep bulunmaması karşısında icra emrinin tebliğ edildiği tarihe dek birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olup ödenmemesi nafaka borcunu ödememe eylemini oluşturmayacağından sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Yargıtay C Başsavcılığınca kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname yerinde görüldüğünden, Kadıköy 1 Ağır Ceza Mahkemesinin 09.04.2009 tarih ve 2009/329 müteferrik sayılı kararının BOZULMASINA, bozma kararı üzerine 5271 sayılı CMK’nun 309/4-d maddesi gereğince yeniden uygulama yapılması gerektiğinden; Borçlunun nafaka borcunu ödememe eyleminden dolayı tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına yer olmadığına hakkındaki mahkumiyet hükmünün çektirilmemesine dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 01.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: