2004 Sayılı İİK madde 334 KONKORDATODA VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN YA DA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAYAN BORÇLUNUN CEZASI:

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/10522

K. 2004/4303

T. 16.3.2004

• KONKORDATODA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRMEK SUÇU ( Olağan ve Uzamış Zamanaşımı Süreleri – Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )

• ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada – Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )

• MÜŞTEKİNİN DURUŞMAYA KATILMAMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Dolayı Açılan Davada )

• UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada )

• DÜŞME KARARI VERİLMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılan Davada Müştekinin Duruşmaya Katılmaması )

2004/m.334,349/5

765/m.102/5,104/2

ÖZET :Mahkemenin gerekçeli karar başlığında suçun mal beyanında bulunmamak suçu olarak yazılmasının sehve dayalı olduğu, sanık hakkındaki şikayetin konkordatoda yetkili kişileri hataya düşürmek suçuna yönelik olup, bu suçtan yargılamanın yapıldığı, bu suçun İİK.nun 334. maddesinde öngörülen cezanın nev’i ve miktarına göre TCK.nun 102/5. maddesi gereğince 2 yıllık dava zamanaşımı süresine, TCK.nun 104/2. maddesine göre de 3 yıllık uzayan dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, sanığın savunmasının tesbit edildiği 26.4.2001 tarihli celse itibariyle dava zamanaşımı süresinin gerçekleşmediği belirlenmiştir. Yerel Mahkemesince duruşmanın bırakıldığı 13.3.2002 günü müşteki vekili ve müştekinin duruşmaya katılmaması nedeniyle İİK.nun 349/5. maddesi uyarınca düşme kararı verilmiştir. Duruşma defterinin onaylı suretinin incelenmesinden de müşteki vekilinin duruşmanın 14.3.2002 gününe bırakıldığı ve gününden önce 13.3.2002 gününde duruşmanın yapıldığına dair itirazın yerinde olmadığı belirlenmiştir. Mahkemece gününde yapılan yargılamaya müşteki veya vekilinin katılmaması nedeniyle İİK.nun 349. maddesi uyarınca düşme kararı verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

DAVA : Konkordatoda yetkili kişileri hataya düşürmek suçundan sanık Ahmet Nevzat Güven hakkındaki davada müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine, bilahare müşteki vekilinin eski hale getirme talebinin reddine dair mahkeme kararının bozulmasına ve zamanaşımı nedeni ile davanın ortadan kaldırılmasına dair ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi yasal süresi içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilmiş olmakla, dosyası incelendi.

KARAR : İİK.nun 334. maddesinde öngörülen cezanın nev’i ve miktarına göre TCK.nun 102/5. maddesi uyarınca atılı suçun 2 yıllık ve TCK.nun 104. maddesine göre 3 yıllık dava zamanaşımı süresine tabi olduğu ve inceleme tarihinde bu süre gerçekleşmediğinden CMUK.nun 322/5. maddesi uyarınca karar düzeltme talebinin kabulü ile Daire hükmünün ortadan kaldırılması ve şikayetçi vekilinin temyizi hususunda esastan inceleme yapılması istenilmiş olmakla GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi yerinde görülmekle CMUK.nun 322. maddesi uyarınca kabulü ile Dairemizin 20.2.2003 gün ve 2003/406 esas, 2003/558 sayılı ilamının kaldırılmasına,

2- Mahkemenin gerekçeli karar başlığında suçun mal beyanında bulunmamak suçu olarak yazılmasının sehve dayalı olduğu, sanık hakkındaki şikayetin konkordatoda yetkili kişileri hataya düşürmek suçuna yönelik olup, bu suçtan yargılamanın yapıldığı, bu suçun İİK.nun 334. maddesinde öngörülen cezanın nev’i ve miktarına göre TCK.nun 102/5. maddesi gereğince 2 yıllık dava zamanaşımı süresine, TCK.nun 104/2. maddesine göre de 3 yıllık uzayan dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, sanığın savunmasının tesbit edildiği 26.4.2001 tarihli celse itibariyle dava zamanaşımı süresinin gerçekleşmediği belirlenmiştir. Yerel Mahkemesince duruşmanın bırakıldığı 13.3.2002 günü müşteki vekili ve müştekinin duruşmaya katılmaması nedeniyle İİK.nun 349/5. maddesi uyarınca düşme kararı verilmiştir. Duruşma defterinin onaylı suretinin incelenmesinden de müşteki vekilinin duruşmanın 14.3.2002 gününe bırakıldığı ve gününden önce 13.3.2002 gününde duruşmanın yapıldığına dair itirazın yerinde olmadığı belirlenmiştir.

SONUÇ : Mahkemece gününde yapılan yargılamaya müşteki veya vekilinin katılmaması nedeniyle İİK.nun 349. maddesi uyarınca düşme kararı verilmiş olması doğru bulunduğundan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 16.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: