2004 Sayılı İİK madde 331ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1720

K. 2013/4101

T. 22.4.2013

• ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Bilirkişi Raporuna Göre Şikayete Konu Taşınmazların Gerçek Değeri İle Satış Değeri Arasındaki Farkın Fahiş Nitelikte Olması Karşısında Suçun Unsurlarının Oluştuğu )

• FAHİŞ FARK ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek – Bilirkişi Raporuna Göre Şikayete Konu Taşınmazların Gerçek Değeri İle Satış Değeri Arasındaki Farkın Fahiş Nitelikte Olması Karşısında Suçun Unsurlarının Oluştuğu )

• TAŞINMAZLARIN GERÇEK DEĞERİ ( İle Satış Değeri Arasındaki Farkın Fahiş Nitelikte Olması Karşısında Suçun Unsurlarının Oluştuğu – Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek )

2004/m.331

ÖZET : Bilirkişi raporuna göre şikayete konu taşınmazların gerçek değeri ile satış değeri arasındaki farkın fahiş nitelikte olması karşısında suçun unsurlarının oluştuğu ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, isabetsizdir.

DAVA : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanıklar M. O., G. Y., O… Oto G… Otomativ San.Tic.Ltd.Şti. hakkında beraatkararı verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde müşteki vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosyaDaireye gönderilmiş olmakla, incelemeraporuvedosyadakibelgelerokunarak gereği görüşüldü:

KARAR : Sanıklar G. Y. ve M. O. arasında yapılan alım satım aktinden kaynaklanan tasarrufların Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/352 esas, 2009/480 sayılı kararı ile iptal edilmesi ve bu kararın kesinleşmesi, Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1163 esas sayılı dosyasına ibraz edilen 23.02.2009 tarihli bilirkişi raporuna göre şikayete konu taşınmazların gerçek değeri ile satış değeri arasındaki farkın fahiş nitelikte olması karşısında suçun unsurlarının oluştuğu ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kabule göre de; borçlu O… Oto Gökhan Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan davanın reddi yerine beraatine hükmedilmesi,

SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün isteme uygun olarakBOZULMASINA, 22.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: