2004 Sayılı İİK madde 331ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1892

K. 2013/4109

T. 22.4.2013

• ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Sanığın Suç Tarihinde 65 Yaşından Büyük Olduğu – 5237 S.K. Md. 50. Uyarınca Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )

• SUÇ TARİHİNDE ALTMIŞ BEŞ YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Bir Yıldan Az Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S.K. Md.50 Uyarınca Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmesi Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçunda Temel Gün Adli Para Cezasının 1 Gün Tayin Edildiği ve Bir Gün Karşılığı 20,00 TL Takdir Edildiği Halde Bu Miktarlar Çarpılmadan Bırakılmak Suretiyle 5237 S.K. Md.52’ye Muhalefet Edildiği )

5237/m.50, 52

2004/m.331

ÖZET : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçunda temel gün adli para cezasının 1 gün tayin edildiği ve bir gün karşılığı 20,00 TL.takdir edildiği halde, bu miktarlar çarpılmadan bırakılmak suretiyle TCK’nun 52. maddesinin birinci fıkrasına muhalefet edilmesi, suç tarihinde 65 yaşından büyük olup, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında hükmolunan bir yıldan az kısa süreli hapis cezalarının TCK.’nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanıklar E.G., C.G. ve A.G’nin İİK’nun 331, TCK’nun 52/2. maddeleri gereğince 6 ay hapis ve günlüğü takdiren 20,00 TL’den olmak üzere 1’er gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosyaDaireye gönderilmiş olmakla, incelemeraporuvedosyadakibelgelerokunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Gün adli para cezasının alt sınırı 5 gün olmasına rağmen, mahkemece 1 gün olarak uygulanması, aleyhte temyiz olmadığından bozma nedeni olarak görülmemiştir.

Ancak;

1- Temel gün adli para cezasının 1 gün tayin edildiği ve bir gün karşılığı 20,00 TL.takdir edildiği halde, bu miktarlar çarpılmadan bırakılmak suretiyle TCK’nun 52. maddesinin birinci fıkrasına muhalefet edilmesi,

2- Suç tarihinde 65 yaşından büyük olup, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık E.G. hakkında hükmolunan bir yıldan az kısa süreli hapis cezalarının 5237 sayılı TCK.’nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,

SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 22.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: