2004 Sayılı İİK madde 329 FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1143

K. 2011/2760

T. 2.3.2011

• İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Bilirkişi Kök Raporunda Önerilen Yeni Kaynak Girişini 20 Aylık Yargılama Süresince Sağlayamaması – Cüz’i Ödemenin Sermaye Arttırımı Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Anlamına Gelemeyeceği )

• BORCA BATIK ŞİRKET ( İflasın Ertelenmesi Talebi – Dava Süresince Mali Durumu Daha da Bozulan ve Ekonomik Yönden Toparlanma Sürecine Giremeyen Şirketin İyileştirme Projesinin İnandırıcılığının Kalmadığı/Talebin Reddi )

• ŞİRKETİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNERİLEN KAYNAK GİRİŞİNİ SAĞLAYAMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi – Dava Süresince Mali Durumu Daha da Bozulan ve Ekonomik Yönden Toparlanma Sürecine Giremeyen Şirketin İyileştirme Projesinin İnandırıcılığının Kalmadığı )

2004/m. 179/a, 329/a

6762/m. 324

ÖZET : Mahkemece, borca batık olan şirketin bilirkişi kök raporunda önerilen yeni kaynak girişini 20 aylık yargılama süresince sağlayamadığı, cüz’i miktarda yapılan ödemenin sermaye arttırımı taahhüdünün yerine getirilmesi anlamına gelemeyeceği, dava süresince mali durumu daha da bozulan ve ekonomik yönden toparlanma sürecine giremeyen şirketin iyileştirme projesinin inandırıcılığının kalmadığının kabulü gerektiği belirtilerek iflasın ertelenmesi talebinin reddine, şirketin iflasına karar verilmesi doğrudur.

DAVA : Davacı vekili tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : İflasın ertelenmesi talebinde bulunan vekili, matbaacılık alanında faaliyet gösteren müvekkili şirketin ekonomik kriz nedeniyle borca batık hale geldiğini, sunulan iyileştirme projesinde öngörülen tedbirlerin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtulmasının mümkün olduğunu belirterek iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuştur.

Mahkemece, borca batık olan şirketin bilirkişi kök raporunda önerilen 1.500.000.-TL yeni kaynak girişini 20 aylık yargılama süresince sağlayamadığı, cüz’i miktarda yapılan ödemenin sermaye arttırımı taahhüdünün yerine getirilmesi anlamına gelemeyeceği, dava süresince mali durumu daha da bozulan ve ekonomik yönden toparlanma sürecine giremeyen şirketin iyileştirme projesinin inandırıcılığının kalmadığının kabulü gerektiği belirtilerek iflasın ertelenmesi talebinin reddine, şirketin iflasına karar verilmiş, hüküm iflasın ertelenmesi talebinde bulunan vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: