2004 Sayılı İİK madde 312 HİLELİ MÜFLİS

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/2643

K. 2003/3361

T. 10.4.2003

• İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Kesilen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )

• DAVAYI KABULÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Davayı Kabul Etmesinin Haksızlığını Göstermesi )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )

2004/m.141,142,312

ÖZET : Faiz talebi asıl alacak olan yaşlılık aylığının fer’isi olduğundan faize ilişkin olarak icra inkar tazminatına hükmedilmemesine ilişkin mahkemenin kabulü isabetli ise de, fazla alınan yaşlılık aylığı miktarı likit olduğundan aylık miktarı asıl alacak yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi S. Özlem Hatiboğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştığının tesbit edilmesi nedeni ile Kurumca yaşlılık aylığı tahsis işleminin iptal edilmesine ilişkin karar nedeni ile 02.04.2001-19.05.2001 devresi yersiz ödenen fazla yaşlılık aylığının fer’ileri ile tahsili için davalı sigortalı aleyhine girişilen icra takibine vaki itirazın iptali ile takibin devamı ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin olup; Kurum tarafından icra takibine konu yapılan alacak davalıya yersiz ödenen fazla aylık miktarına ilişkin olup; davalının yargılama sırasında davayı kabul etmiş olması kendisini icra inkar tazminatından kurtarmaz aksine haksızlığını gösterir. Faiz talebi asıl alacak olan yaşlılık aylığının fer’isi olduğundan faize ilişkin olarak icra inkar tazminatına hükmedilmemesine ilişkin mahkemenin kabulü isabetli ise de, fazla alınan yaşlılık aylığı miktarı likit olduğundan aylık miktarı asıl alacak yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacı Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 10.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: