2004 Sayılı İİK madde 307 KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRACAATİLE ONUN HAKKINDA FESHİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/4-494

K. 1976/2720

T. 27.10.1976

• KONKORDATONUN ONANMASINA İLİŞKİN KARAR ( Feshinin İstenebilmesi )

• KONKORDATO ( Mülkiyet Hakkı )

• KONKORDATONUN FESHİ

2004/m.307

743/m.633

ÖZET : Konkordatonun onanmasına ilişkin kararın feshi olanağı vardır. Özelliği bakımından da mk.nun 633. Maddesi kapsamına giren ve mülkiyet hakkının geçmesini sağlayıcı nitelikte bir karar sayılamaz.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: ( İzmir 4. Asliye Hukuk mahkemesi )nce davanın reddine dair verilen 18.6.1971 gün ve 665-536 sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 7.12.1973 gün ve 10476-9757 sayılı ilamiyle, ( 1-Onanmış konkordato kararı kesin ve derhal sonuç doğuracak bir iradeyi kapsamadığı,

2 – Bu nitelikteki kararlar Medeni yasanın 633. maddesinin öngörüdüğü kararlardan bulunmadığı ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Medeni kanunun 633. maddesi hükmünce taşınmaz mal mülkiyetini iktisap için tapu sicilinde kayıt şart olmakla birlikte işgal, miras, istimlak, cebri icra yolları veya mahkeme ilamı ile taşınmaz bir malı iktisap eden kimse tescilden önce ona malik olur. Olayda sözü edilen karar konkordatonun onanmasına ilişkin bir karardır. İcra ve İflas kanunun 307. maddesi hükmünce “kendisine karşı konkordato şartları ifa edilmiyen her alacaklı konkordato mucibince iktisap etmiş olduğu yeni hakları muhafaza etmekle beraber konkordatoyu tasdik eden mahkemeye müracaatla kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Görülüyor ki konkordatonun onanmasına ilişkin kararın koşulları gerçekleştiği taktirde feshi olanağı vardır ve mahiyeti itibariyle de Medeni Kanunun 633. maddesi kapsamına giren mülkiyet hakkının geçmesini sağlayıcı nitelikte bir karar sayılamaz. bu nedenlerle mahkemece özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve özel daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 27.10.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: