2004 Sayılı İİK madde 302 İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

2004 Sayılı İİK madde 302

İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

(Değişik: 3222 – 6.6.1985 / m.36) Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan alacaklılara dava açmak için konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim, aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere (Değişik ibare: 4949 – 17.7.2003 / m.81) “on” günlük bir müddet tayin eder. Bu müddet içerisinde dava açmayanların hakları düşer. (Değişik 2. cümle: 5092 – 12.2.2004 / m.6) Bu müddet içerisinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakları düşer. (Ek cümle: 4949 – 17.7.2003 / m.81) İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilama bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: