2004 Sayılı İİK madde 301 KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ

2004 Sayılı İİK madde 301

KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ

(Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.127) (Değişik 1. fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.80) Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, borçlu iflasa tabi kişilerden olmasa bile, alacaklılardan sirinin 300 üncü maddeye göre yapılccak ilanda itibaren on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine borçlunun derhal iflasına karar verilir.

Konkordatonun tasdikını reddeden mahkeme, teminat aramaksızın borçlunun bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Bu karar masrafı avans olarak yatıran herhangi bir alacaklının talebiyle tatbik olunur. Yukarıdaki fıkraya göre açılan iflâs davası 264 üncü madde gereğince ihtiyati haczi tamamlıyan merasimdendir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: