2004 Sayılı İİK madde 296 KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

2004 Sayılı İİK madde 296

KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./75. md.)

Toplanmayı takip eden on gün bittikten sonra komiser konkordatoya ilişkin bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden olmuşsa bunları da dikkate alarak, konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili icra mahkemesine bildirir.

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her halde mühlet içinde kısa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilan edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için duruşmada bulunabilecekleri de ilana yazılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: