2004 Sayılı İİK madde 295 MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 295

MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR:

Konkordatoya muvafakat etmiyen alacaklı müşterek borçlulara ve borçlunun kefillerine ve borcu tekeffül edenlere karşı bütün haklarını muhafaza eder.

Konkordatoya muvafakat etmiş olan alacaklı dahi kendi haklarını yukardaki kimselere ödeme mukabilinde temlik teklif etmek ve onlara toplanmanın günü ile yerinden en aşağı on gün evvel haber vermek şartiyle bu hükümden istifade eder.

Alacaklı müracaat hakkına halel gelmeksizin yukardaki kimselere konkordato müzakeresine iştirak etmek salahiyetini verebilir ve onların kararını kabul taahhüdünde bulunabilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: