2004 Sayılı İİK madde 295 MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 295

Yargıtay YHGK 9.4.1975 E.1972/1235 K. 1975/533 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1972/1235

K. 1975/533

T. 9.4.1975

• KONKORDATO ( Müşterek Borçlu ve Kefillerin Alacaklıya Karşı Sorumluluğu )

• İFLAS ( Konkordatonun Tasdikinden Sonra )

• MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİLLERİN SORUMLULUĞU ( Konkordatoyu Onayan Alacaklıya )

2004/m.295

ÖZET : Müşterek borçluların ve kefillerin, konkordatoyu onayan alacaklıya karşı sorumlulukları, konkordato teklif eden borçlunun borcundan dolayı yapılan ve kabul edilen indirme oranındadır.Dava dışı şirket, yüzde yüz oranında konkordato teklif etmiş, davacı da buna muvafakat etmiş olduğundan, müşterek borçlu ve kefil olan davalının sorumluluğundan bir indirim bahis konusu değildir; alacaklı ona karşı olan bütün haklarını muhafaza etmektedir.

DAVA VE KARAR : Dava dışı S.T. ve şeriki Kollektif Şirketi`nin yüzde yüz ödeme şartı ile teklif ettiği konkordato, mahkemece tasdik edilmiş ise de, konkordatonun icrasına geçilmeden, adı geçen şirketin isteği üzerine, iflasına karar verilmiş olmasına göre, artık konkordatonun mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği gibi, İcra ve İflas Kanunu`nun 295. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilke, alacaklının müşterek borçlulara ve borçlunun kefiline ve borcu tekeffül edenlere karşı bütün haklarını kaybedeceği anlamında da değildir. Müşterek borçluların, borçlunun kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin konkordatoya muvafakat eden alacaklıya karşı sorumlulukları, konkordato teklif eden borçlunun borcundan dolayı yapılan ve kabul edilen indirme oranındadır.

Dava dışı şirket, yüzde yüz oranında konkordato teklif etmiş, davacı da buna muvafakat etmiş olduğundan, müşterek borçlu ve kefil olan davalının sorumluluğundan bir indirim bahis konusu değildir; alacaklı ona karşı olan bütün haklarını muhafaza etmektedir. Bu nedenlerle, mahkemece Hukuk Genel Kurulu`nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi, usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı bankanın temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının, yukarıda yazılı nedenle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 9.4.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: