2004 Sayılı İİK madde 294 ALACAKLILARIN TOPLANMASI

2004 Sayılı İİK madde 294

ALACAKLILARIN TOPLANMASI:

Komiser alacaklılar toplanmasına reislik eder ve borçlunun vaziyeti hakkında bir rapor verir.

Borçlu lazımgelen malümatı vermek üzere toplanmada hazır bulunmağa mecburdur.

Müzakere neticesinde tutulan konkordato zaptı derhal imza olunur. İmzayı mütaakıp on gün içinde vukua gelen iltihaklar kabul olunur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: