2004 Sayılı İİK madde 292 ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ

2004 Sayılı İİK madde 292

ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./74. md.)

Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

Aynı ilanda komiser; yukarıdaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet eder ve toplantıdan önceki on gün içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: