2004 Sayılı İİK madde 288 MÜHLETİN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 288

MÜHLETİN İLANI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./70. md.)

İcra mahkemesince mühlet, karar tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde ilan olunur ve icra dairesi ile tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato mehli hakkında sicile şerh verir. (1. fıkranın 4.cümlesi, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-k hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır). Mühlet kararı ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: