2004 Sayılı İİK madde 282 İPTAL DAVASINDA DAVALI

2004 Sayılı İİK madde 282

İPTAL DAVASINDA DAVALI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/117 md.)

İcra ve iflas Kanununun 11 inci babındaki iptal davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka, kötü niyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptal davası açılabilir. İptal davası iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlal etmez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: